खोहाइ-खोहाइ () / झपझप () / खौहाइ-खौहाइ () हतार हतार (syn: हबर-दबर; हरबर-सरबर; हतार-पतार; धतपत; तड़फड़; अउताएल; आतुर; घवराहट; हतार; हतपत) (sem. dom. 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द)) क्रि.वि. गाली गर्नु

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ