राइस (२ ४) / रास () / रसरी ( ) ना. गोरु गाडा जोत्ने बेलामा गोरुको घाँटीमा बाँधिएको लामो डोरी (syn: घुरी; हयौ; डोइर; जउँर; हथक; उगहैन) (sem. dom. 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ