अतरज (१ २ ३ ४) / आचरज () / आसचरज () / अचरज () / अजबुत () ना. अचम्म; आश्चर्य (syn: छक्‍क; दङ; अकमक्‍क; जिल्‍ल; अजगुत; अनहेर; अचम; छकित) (sem. dom. 3.4.1.3 - अचम्‍म, 8.3.8.2 - महिमा, 9.3 - धेरै, 4.9.4 - परोपकारी अलौकिक शक्ति, 3.4.2.1.7 - धक्‍का, 8.3.5.3.4 - अनौठो, 3.2.2 - सिक्‍नु, 4.9.4.7 - साइत, जोखना हेराइ)

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ