हबर-दबर (१ २ ३ ४) / हबर-हबर ( ) क्रि.वि. हतार-हतार; हतार; छिटो छिटो; चाँडो चाँडो (syn: हरबर-सरबर; हतार-पतार; धतपत; तड़फड़; अउताएल; आतुर; खोहाइ-खोहाइ; घवराहट; हतार; हतपत) (sem. dom. 5.2.2.4खाने तरीका, 7.3चल्‍नु, 9.2.8अनुकरणात्मक (शब्द), 6.1.2.6तयारी)

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ