एकधुन (१ ४) / लगातार ( ) / लगले के लगले () / नियमित () क्रि.वि. नियमित; एकोहोरो (syn: एकहोर; एकटक; एकसुर; घोड़ड़्यके; भकर-भकर; सुरगर; सुरसुर; होरो) (sem. dom. 9.6.3.1 - संक्रमणका चिन्हकहरू)

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ