एकसुर (१ २ ३ ४) / एकसुराहा ( ) वि. एकोहोरो (syn: एकहोर; एकटक; एकधुन; घोड़ड़्यके; भकर-भकर; सुरगर; सुरसुर; होरो) (sem. dom. 3.3.3.2 - सल्‍लाह, 3.2 - सोच्‍नु)

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ