डाउनलोड

इन्टरनेट नभएको अवस्थाको लागि यस शब्दकोश डाउनलोड गर्न सकिन्छ...

 

PDF version.

यो छापिने सस्करणको PDF version हो

→ डाउनलोडको आकार: २२ Mb