थारू - नेपाली शब्दकोशअठौंरी (२ ३ ४) ना. किर्नु (syn: अठुवा)
अड़-- (१ २ ३ ४) / अरके-- () क्रि. कुनै पनि समान अडाउनु; अडाउनु
अड़क-- (१ २ ४) / असक-- () क्रि. रोक्नु (cf: अरक--; लसक--) (sem. dom. 9.6.3.7 - हिचकिचाहट हुँदा आउने शब्दहरू) क्रि. अड्किनु
अड़बँग्‍याहा () वि. कसैसँग नमिल्ने
अडर (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) / अरहान () / खटावन () / अवडर () ना. आदेश (sem. dom. 7.5.5 - व्‍यवस्‍था)
अड़ान (१ २ ३ ४) ना. अडान (sem. dom. 3.2.5.8 - तपाईको मन बदल्‍नु, 8.4.5.3.5 - पछि सार्नु)
अड़िग (१ २ ३ ४) वि. बदलिन नचाहने; अडिग (sem. dom. 3.2.5.8 - तपाईको मन बदल्‍नु)
अड़ियल (१ ३ ४) वि. आँटिलो; साहसिलो (cf: हिमतगर; साहसी; कड़ियल) (sem. dom. 4.4.3.1 - आँट)
अड़िया () / आड़वला जिद्दी () / कठौता () / हढ़िया () ना. आरी (sem. dom. 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो)
अड़ी () ना. जिद्दी (syn: अकड़; जिद; एकजिदहा; थुथुर; गलथोथैन; जिदयाठ; जिधियाह; जिद्‍दी; हठी; हेमतिया) (sem. dom. 4.3.4.6 - हस्‍तक्षेप गर्नु)
अड्‍डा (१ २ ३ ४) ना. कार्यालय; अड्डा (sem. dom. 4.6.1.2 - सरकारी कार्यालयको, 7.2.4.3 - आकाश भएर यात्रा गर्नु, 6.5.1 - भवन)
अंढिठाइ () / बुध्‍दु () वि. अबुझ
अढेढ () वि. धेरै (syn: बरि-; बर-; खुब; अधरेके; अपारदरसी; syn: बेसी; कन्‍हिकोने; बहुत; पोगरे; बढी; काफी; सेथर; अधरेके; खुब; ढेरी; बड; बढ्ता; बरा; बर-; बरि-)
अतबेहेक () / एतबेहेक () / एतबेहेकरा () / अतभेतक () / एतबे () क्रि.वि. यती मात्र (sem. dom. 9.5.1.6.3 - (गतिको) लक्ष्‍य) क्रि.वि. यतिकै (syn: ओतेक; एतने) (sem. dom. 9.5.3 - कर्मसम्‍बन्‍धि कुराहरू)
अतरज (१ २ ३ ४) / आचरज () / आसचरज () / अचरज () / अजबुत () ना. अचम्म; आश्चर्य (syn: छक्‍क; दङ; अकमक्‍क; जिल्‍ल; अजगुत; अनहेर; अचम; छकित) (sem. dom. 3.4.1.3 - अचम्‍म, 8.3.8.2 - महिमा, 9.3 - धेरै, 4.9.4 - परोपकारी अलौकिक शक्ति, 3.4.2.1.7 - धक्‍का, 8.3.5.3.4 - अनौठो, 3.2.2 - सिक्‍नु, 4.9.4.7 - साइत, जोखना हेराइ)
अँता (१ २ ३) / सरिफा ( ) ना. सरिफा (sem. dom. 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना)
अतियाचार (१ २ ३ ४) / अत्याचार () ना. अत्याचार (sem. dom. 4.7.9.6 - थिचोमिचो गर्नु, 4.7.9.4 - भेद, अन्‍याय हुनु)
अते (१ २) / अइने () / यिहाँ () क्रि.वि. यहाँ (syn: इमहर; यते; याह; येने; एनैभरा) (sem. dom. 9.5.1.6.2 - (गतिको) बाटो)
अते-ओते (१ २) / एनीओनी () / हेने-होने () / एने-ओने () क्रि.वि. यता-उता (sem. dom. 9.5.1.4 - ढङ्ग)
अत्मा (१ २ ३ ४) ना. आत्मा (sem. dom. 4.9.7.2 - ईसाई धर्म, 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा, 4.9.2 - अलौकिक, 9.1.3.1 - भौतिक, अभौतिक)
अथबा (२ ३) संयो. अथवा (syn: वा; ; ओरे; यानेकी; आर) (sem. dom. 9.6.1.1 - र, पनि)
अथबा () संयो. चाहे
अँथरी (१ २ ३ ४) / अथरा () / ओथरा () ना. ओथारो (sem. dom. 6.3.6 - घरेलु पंक्षी पाल्‍नु, 1.6.3.1 - अण्‍डा)
अथवल () / औंथाएल () वि. निसासिनु
अथाह (१ २ ३ ४) ना. भविष्य (cf: अगमअपार) (sem. dom. 2.3 - ज्ञान, चेतना, 8.1.2 - गणना, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी)