थारू - नेपाली शब्दकोशअंगुरी () ना. औँला
अगुवा (१ २ ३ ४) वि. नेतृत्व लिने मानिस; नेतृत्वकर्ता; अगुवा; अग्रगामी; प्रमुख (syn: लारङ; मेठ; cf: जेठरैत) (sem. dom. 4.2.6.2 - खेलहरू, 4.3.2.4 - देखाउनु, 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 9.6.2.6 - परिणाम, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 4.6.6.3 - प्रतिनिधि, 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल, 7.2.5.3 - बाटो देखाउनु, 6.6 - पेशाहरू, 7.3.2.1 - अगाडि लाउनु, 7.5.5 - व्‍यवस्‍था, 7.3.3 - कतै लानु, 7.2.5.1 - पहिले जानु, 4.9.7.1 - धार्मिक अभ्‍यासकर्ता)
अगुवाइ (१ २ ३ ४) ना. अगुवाइ (sem. dom. 4.2.1.6 - सहभागी हुनु)
अगे (२ ३ ४) / आगे () क्रि.वि. अगाडि (syn: अगा; आगु; अगारी; ऐगला; पहले; अगिला) (sem. dom. 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 7.2.2.1 - अगाडि चल्‍नु, 2.3.1 - देख्‍नु)
अगोड़ () ना. बैना
अगोड़--क्रि. पर्खनु; पर्खिनु (syn: रुक--; थाम--; थम--; ठहर--; परख--; ओगर--)
अगौबा! () / येह () / एबा () वि.वो. आहा! (sem. dom. 4.4.2.6 - दु:ख बेहोर्नु)
अग्यात () वि. नचिनेको; अज्ञात (cf: अनचिन्‍हार; अनदेख--) (sem. dom. 3.2.3 - जान्नु, 2.3.1.6 - पारदर्शी)
अग्‍यान (१ २ ४) वि. अज्ञानी (syn: अगरगोह; अबुझ; अबोध) (sem. dom. 4.9.9 - अधार्मिक, 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु)
अग्‍यापालक (१ २ ४) / मानेबला ( ) वि. आज्ञापालक (sem. dom. 4.5.4 - अधिकारलाई सुम्‍पनु)
अघनी () क्रि.वि. नघाउञ्जेल; हन्तकाली (syn: अगहौरी; अघायल)
अघबरु (१ २) वि. आलो (syn: काँचे; काँच; कच्‍चा)
अघमिरुत (१ २) / अघमरु ( ) वि. मरणासन्‍न अवस्था
अघयाल (१ २) / ओघासी () / लथेर () / डुठा () / जुठा () ना. खान नसकेर छोडेको घाँस पराल (sem. dom. 1.2.2.1 - माटो, मैला)
अघहा-- (२ ३) / अघ-- () / अघा-- () क्रि. अघाउनु; खान मन नलाग्नु; अमन हुनु (sem. dom. 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 3.4.1.4.6 - अरुचि, निरस)
अघात (१ २ ३ ४) ना. आघात (sem. dom. 2.6.6 - मर्नु)
अघायल (२ ३ ४) क्रि.वि. नघाउञ्जेल; हन्तकाली (syn: अगहौरी; अघनी)
अघौरी (१ २) / गजुर () ना. केरा पातको टुप्पो (१) टुप्पोसहितको केराको पात ना. एक प्रकारको जोगी
अङओठ () / एकेलेखा () ना. एकै किसिमको अनुहार भएको मानिसहरू
अङगुर (१ २ ३ ४) ना. अङ्‍गुर (sem. dom. 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना, 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
अङना (२ ३ ४) / एङन () ना. आँगन; चारतिर घर भएको बीचको भाग (syn: सिदवार; दुवार; दरबजा) (sem. dom. 6.5.1.1 - घर, 4.7.4 - कानूनको अदालत, 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 4.9.8.2 - आराधनाको ठाउँ, 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा, 6.5.1.4 - घरको बाहिर, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु, 4.1.4 - छिमेकी)
अङभङ (१ २ ३ ४) ना. अङ्‍गभङ्‍ग (sem. dom. 4.8.3 - लडाइँ)
अङभरु (१ २) / ढिरार () वि. गर्भवती; दोजिया (syn: दोजिब; ढिरहाइर; भारिहे--; निछर--; देहभारी; गाबहिन; ढिर; पेटभारी) (sem. dom. 4 - सामाजिक व्‍यवहार)
अङरा () / गोटेगतर () ना. आङ; शरीर; जीउ (syn: आङ; syn: गतर) (sem. dom. 2.3 - ज्ञान, चेतना)
अङरेजी (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) ना. अंग्रेजी (sem. dom. 4.2.3 - संगीत)