थारू - नेपाली शब्दकोशअकाल (१ २ ३ ४) / बिपत () ना. अकाल (cf: अनिकाल; रौदी) (sem. dom. 2.6.6 - मर्नु, 4.4.2.1 - समस्‍या, 8.4.5.2 - अगाडि, 1.1.3.8 - खडेरी)
अकास (१ २ ३ ४) ना. आकाश (syn: मेघ)
अकासदिप (१ २ ३ ४) ना. तुलसी उद्यापन; कार्तिक महिनाको १ गते बाँसको लिङ्गो बनाई बत्ति बालेर एक महिनासम्म मनाउने चाड (sem. dom. 7.2.4.4 - नक्षत्रमा यात्रा गर्नु, 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू)
अकासबानी (१ २ ३ ४) ना. आकाशवाणी
अकिल (१ ३ ४) / अकल () ना. दिमाग (syn: खोपड़ी; दिमाग)
अकेले (१ ३ ४) / असकर्‌है () वि. एक्लै
अकेले-अकेले () / असकरे-असकरे () / असगरे-असगरे ( ) वि. एक्लै-एक्लै
अकेलेखा () वि. उही अनुहार भएको
अँखगुररा (१ ३ ४) वि. ठूलो आँखा भएको (syn: डिठरा; डिमहरा)
अखबार (१ २ ३) / खबरपतर् () ना. अखबार; समाचारपत्र (sem. dom. 3.5.9.3 - खबर पत्रिका)
अखर () / अखड़ () / सुपाठल () / पबितर () वि. चोखो; पवित्र (cf: टट्का)
अखरा () / अखड़ा () / अखराहा () / अखेरा () ना. अखडा; साधु सन्त बस्‍ने ठाउँ; कुस्ती खेल्ने ठाउँ; जमघट हुने निर्धारित ठाउँ (sem. dom. 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी, 2.6.4.5 - बृद्ध मान्‍छे, 4.9.8.2 - आराधनाको ठाउँ)
अखरे रोटी (१ २ ३) / खपररोटी () ना. बिना तेलमा पकाएको रोटी
अखाद्य (१ २ ४) / नखाएबला चिज () ना. खान नहुने वस्तु (sem. dom. 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू)
अखार (२ ३) / अखाड़ () / असार () / असाढ () ना. असार; अषाढ (sem. dom. 8.4.1.4.1 - वर्षका महिनाहरू)
अखारही (२ ३) / अखड़िया पुजा () / अखाडी पुजा () / असाढ पुजा () / असाढी पुजा () ना. अषाढ; थारू समुदायमा अषाढ १ गते गरिने विशेष पूजा
अखिया-- (१ ३ ४) / आँख लाग-- () / आखे-- ( ) क्रि. आँखा गाड्नु
अखुनी (२ ३ ४) / अखने () / अखनी () / अखुन () / अखनिय () / अखुने () / अखुनिय () क्रि.वि. भर्खर; अहिले; हालसाल (syn: अभैनो) (sem. dom. 8.4.6.2.1 - एकछिन अघि, 8.4.6 - अवस्‍था अनुसारको समय, 8.4.6.3.1 - अहिले)
अँखुवा (१ ४) / बतिया () ना. टुसा पलाएको अन्‍न (syn: औंकरा; गजर)
अँखुवा () ना. टेप
अख्तियार (१ २ ३ ४) ना. अख्तियार (sem. dom. 4.5.3.4 - नियुक्त गर्नु, प्रतिनिधि सदस्‍य, 4.6.3.1 - साशन गर्ने व्‍यक्तिहरू)
अगड़ाही (१ २) / डढेलो () वि. अटेरी
अगतिया () / थुथुर ( ) वि. अटेरी; भनेको नमान्‍ने (sem. dom. 4.9.4.6 - भविष्यवाणी) वि. अगाडिको; पहिलेको
अगती (१ २ ३) / सुरुमा () वि. फटाइ; विधि अनुसार नभएको कार्य (syn: बिगारु; खुरलुचिया) (sem. dom. 4.3.1.3.1 - अपरिपक्‍व)
अगनिकुनड (१ २ ३ ४) ना. अग्निकुण्ड (sem. dom. 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी)