नेपाली - थारू शब्दकोशवंश ना. खल; ना. बन्‍स; ना. बंस
वंशअनुसार ना. बंसबाइन
वंशज ना. बनसज; ना. बंसज
वंशपरम्परा ना. बंसपरमपरा
वंशपुस्ता ना. पिढ़ी
वंशानुगत ना. बंनसानुगत
वंशावली ना. बन्‍साबली; ना. बंसाबली
वक वास वि. बकबास
वकालत ना. वकालत
वकिल ना. ओकिल; ना. बहसकरता; ना. वकिल वकिलके बैठक
वक्तव्य ना. भासन
वक्ता ना. बक्‍ता
वचन ना. बचन
वजन दार वि. भैरगर; वि. वजनदार
वडा हाकिम ना. बडाहाकिम
वधशाला ना. बधसाला
वन ना. जङ्‍गल; ना. बोन
वन बिरालो ना. भौसा
वनभोज ना. बनभोज; ना. बोनभात
वनवास ना. बोनबास
वनस्पति ना. बनस्‍पती
वनस्पतिशास्त्र ना. पौधा बिग्‍यान ( बिग्‍यान); ना. बोटनी
वराह ना. बरहबाराह
वरुण ना. बरुन
वर्ग ना. कलास; ना. बरग
वर्ण ना. बरन बिनयास ( बिनयास)
वर्ण विन्यास ना. बरन बिनयास ( बिनयास)
वर्ष ना. बछर; ना. बरिस; क्रि.वि. वहैसाल
वर्ष बिमा ना. बरखी बिमा ( बिमा)
वर्षा ना. बरखा; ना. बरसा
वर्षा ऋतु ना. बरसा रितु ( रितु)
वर्हा ना. बरछी
वस्तु ना. सौदा
वस्त्र ना. बसतर
वहस ना. बसह; ना. बहस
वहाँहरू सर्व. ओकरौरके
वहाना ना. धुब
वा संयो. ; संयो. वा
वाक म्यान ना. वाकम्‍यान
वाकवाक ना. ओकी; ना. पचपचना; ना. वोकवोकी; क्रि.वि. वोकाठी
वाकवाक गर्नु क्रि. उल्टी--; क्रि. वाकवाक कर--; क्रि. वोकवोकी कर--
वाकवाकी ना. वाकवाकी
वाक्य ना. वाक्य
वाङ्गोटिङ्गो वि. टेङ्बेक; वि. बेङचल
वाचक ना. बाचक; वि. वाचक
वाणिज्य संस्था ना. बानिज सनसथा ( बानिज)
वातको रोगी ना. बातरस
वातावरण ना. बतावरन
वादक ना. बजैनिया
वादविवाद ना. बादविवाद