नेपाली - थारू शब्दकोशसर्व. हम
म आफै सर्व. हमही
मंगलबार ना. मङल
मंगला ना. मंगलु
मंलगु ना. मंगलु
मकर-संक्रान्ति ना. माघी सङकराइत ( माघी, सङकराइत)
मकर-सङ्‍क्रान्ति ना. तिलासंकराइत
मकल ना. तपना; ना. बोरसी
मकलअगेना ना. बोरैस
मकालु ना. मकालु
मकिनु क्रि. मका--; क्रि. सड़--
मकुन्डो ना. मुखरा
मकै ना. मकइ; ना. मकाइ
मकैको खोयो ना. नेरहा
मक्ख वि. उलफुल; क्रि.वि. मख
मखन ना. मौधमखान
मखान ना. मखान
मगनी मंगनी देबी
मगनी देवी ना. मंगनी देबी
मगमग वि. मगमग; वि. मगमगिया
मगामाग क्रि.वि. मङामङी
मग्न वि. मग्‌न
मङुरा माछा ना. मङुरा
मङ्गल ना. मंगल
मङ्गल ग्रह ना. भुरुकुवा
मङ्गलबार ना. मङ्गल
मङ्गोलिया ना. मंगोलियन
मङ्सिर ना. अगहन
मचाउनु क्रि. मचा--
मच्‍चिदै क्रि.वि. मचकैत
मछरा बदल ना. मछरावदल
मछुवा ना. मछमरा
मजदुर ना. जन; ना. मजदुर
मजदुरी ना. जन; ना. मजदुरी
मजबुत वि. मजगुत
मजबुर वि. विवस
मजवुत वि. तगड़ा
मजाक ना. मजाक
मजाकी ना. जोकरपनी
मजेत्रो ना. गतनी; ना. गाँती; ना. गाँतौ
मज्जा ना. मज्‍जा
मज्‍जा लिनु ना. मोजमस्‍ती
मझीयान ना. माझी
मञ्च ना. मन्‍च
मञ्जुर ना. मजुर; ना. सहमत
मञ्जुरी वि. मनजुरी
मटकुरी ना. मटकुन
मटर ना. मोटर
मट्टीतेल ना. मटियातेल
मठ ना. मठ; ना. मठमन्दिर