नेपाली - थारू शब्दकोशडकार ना. डकार; ना. ढेकार
डकार्नु क्रि. ढेकर--; क्रि. ढेकार--
डकैत ना. डकैत
डकैती ना. डकैती
डगमगाउनु क्रि. डगमग--
डगर ना. डगहर
डङ्‍किनी ना. डाकिन
डढाउनु क्रि. डाह--
डढिने रोग ना. बडटुवा रोगा ( रोगब)
डढेको वि. खाक; वि. जरिया
डढेको इटा ना. झाम
डढेको वस्तु ना. डहल
डढ्नु क्रि. खटखर--; क्रि. डह--
डन्डा ना. डन्‍टी
डन्डिफोर ना. बर्‌र
डन्डीबियो ना. पुलिडनटा
डब ना. डबिङ
डममै क्रि.वि. टनटन
डमरु ना. डमरु; ना. डिगडिग्‍या
डमै ना. अठियार
डम्फु ना. डम्‍फु
डर ना. डर; ना. डरतरास; ना. डरौनी; ना. डेरौन; ना. तरास; ना. भय; ना. भेब; ना. सङ्‍कोच
डर देखाउनु क्रि. धम्क--
डर लाग्दो वि. डराबन; वि. भयाबह
डरछेरुवा वि. कायर; वि. डरछेरुवा; वि. डरपोक
डरपोक वि. काँतर; वि. डरपोक
डरमर्दो वि. गमभिर; वि. गम्भिर
डरलाग्दो वि. अनभुवार; वि. खतरनाक; वि. खतरा; वि. खुनखार; वि. भैङकर
डराउनु क्रि. जिउर--; क्रि. डरा--; क्रि. भरक--
डल्‍ला ना. ढेकरी; ना. ढेकरी; ना. ढेला
डल्‍लो ना. ढेला
डस ना. डोल
डसना ना. दसना
डाँका ना. डकुवा; ना. डाकु
डाँगो ना. पिल्‍ला
डाँठ ना. डाँठ
डाँडाकाँडा ना. डँरेडँरा
डाँफे ना. डाँफे
डाइनी ना. डाइन
डाक सेवा ना. डाक सेवा
डाक्टर ना. डाकदर; ना. बैध
डाक्टरको पेशा ना. डाक्टरी
डाक्ने काम ना. हसहेरी
डाङेर ना. डाङर
डाडु ना. करछुल; ना. करसुल; ना. कलछुल; ना. कालछुल
डाढिएको वि. पेटफुली
डाबर ना. चकताचकता
डामेर डुमैर ना. डामैर डुमैर
डाम्नु क्रि. चोक--; क्रि. दाग--
डाले घाँस ना. डाले घाँस
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >