नेपाली - थारू शब्दकोशचउर ना. कोट; ना. फिल्‍ड
चक ना. खरिदेखा; ना. चौक
चकचक वि. किटकिट
चकचके वि. खुरलुचिया; वि. चकचकिया
चकनाचुर वि. चकनाचुर
चकला ना. चक्ला; ना. चेकरी
चकलेट ना. चकलेट
चक्‍कर ना. घुरमी; ना. चकर
चक्‍का ना. चक्‍का; ना. पहिया
चक्‍काजाम ना. चकाजाम
चक्‍कु ना. चक्‍कु; ना. चाकु
चखेवा ना. चकेबा; ना. समा; ना. समाचकेवा
चङ्‍ख वि. चोङगर
चङ्गा ना. गुड्डी; ना. थाक
चञ्चल वि. चङा; वि. चनचल
चञ्चले केटी वि. चमकी
चटक ना. चटक
चटके ना. जादुगर
चटचट क्रि.वि. चटचट
चटनी ना. चटनी; ना. चट्नी
चटपट क्रि.वि. चटचट
चटपटे ना. चटपटी
चटारो ना. ताड़
चट्‍याङ ना. ठनका
चट्‍याङ्ग ना. बजड़
चठेल ना. चठेल
चड्कन ना. चाट
चढाइ ना. चरह्‌या
चढाउनु वि. कोरकछा; क्रि. चढा--; क्रि. चरहा--
चढाउने ना. अरपन
चढाएको मिठाइ ना. परसादी
चढ्नु क्रि. चढ--; क्रि. चहर--
चण्डाल वि. चन्‍डाल
चतुर वि. खर; वि. चतुर
चना ना. बदाम
चनाइ ना. चनाइ
चनाखो वि. चंखार; वि. चोङगर; वि. जागरुक; वि. तेजा
चन्चले वि. छटपटहा
चन्जा ना. चुक; ना. तुतरुम
चन्‍दा ना. बिलौकी
चन्दा ना. बेहरी
चन्द्र विन्दु ना. चान्‍दरबिन्‍दु
चन्द्रगढी ना. चन्‍दरगढी
चन्द्रमा ना. चनामना; ना. चान
चपरी ना. चेपरी
चपल ना. चटी
चपाइ ना. चिबाब
चपाउनु क्रि. चिवा--
चप्पल ना. चपल; ना. चफल
चमक वि. चकमक