नेपाली - थारू शब्दकोशघचेट्नु क्रि. घचेट--; क्रि. ठेल--; क्रि. धकेल--
घटना ना. घटना
घटाउनु क्रि. घटा--
घटाउने काम ना. घटुवा
घटिया वि. घटियाँ
घटी वि. कमती
घटी बढी वि. घटबढ
घटीबढी वि. घटलबहरल
घट्नु क्रि. घट--; क्रि. सटक--
घडी ना. घडी; ना. घरी
घडी-घडी क्रि.वि. छुलछुल
घडेरी ना. घरेरी; ना. डिह; ना. डिहडावर
घण्टाघर ना. घनटाघर
घण्टी ना. घन्टी
घण्टी (सानो खालको) ना. टुनटुनिया
घन ना. घन; ना. हथौरा
घनघोर वि. घनघोर
घना वि. घनघोर
घना जङ्गल ना. बिजुवन
घनिष्टता ना. आतमियता
घमण्ड ना. गुमान; ना. मपाइ; वि. राबन
घमण्डी वि. अहङकारी; वि. गुमानी; वि. घमन्‍डी; वि. दम्भी; वि. धमनडी
घमन्ड ना. अभिमान
घमन्डी वि. अगरल
घमासान वि. घमासान
घमौरा ना. घमौरी; ना. ठोमरी; ना. फुनसी; ना. फुसरी
घम्साघम्सी ना. कसाकसी; क्रि.वि. ताल ठोका-ठोकी
घम्‍साघम्‍सी ना. रोड़ारोडी
घर ना. खपड़ा; ना. घर; ना. दोहार
घर (अरिङ्गालको) ना. कुमहैन
घर आँगन ना. घरदुवार
घर गृहिणी ना. गिरहतनी
घर पालुवा वि. घरैया; वि. सरही
घरको सदस्य ना. पैरजन
घरजुवाइँ ना. घरजमैया
घरधनी ना. घरबैया; ना. घरमुली
घरधुरी ना. घरधुरी
घरपालुवा वि. घरपालक
घरपालुवा चरा ना. पालतु
घरबार ना. घरबैया
घरभोज ना. घरभोज
घरमूली ना. घरबला
घरमै रहनु क्रि. घरे--
घरवाला ना. घरबला; ना. मुनसा
घरवाली ना. घरबाली
घरायसी वि. घरायसी; वि. सरही
घरी (केराको घरी) ना. घौर
घरेलु वि. घरायसी; वि. घरेलु; वि. घरैया
घरेलु औषधी ना. जरी
घरैपिच्छे ना. घरही