नेपाली - थारू शब्दकोशगँगटो ना. काँखोर दुधिया काँखोर
गँगटोको खुट्टा ना. डेम्न
गँजडी वि. गँजपिया
गँड्यौला ना. चाली
गँवि ना. भरचोल
गच्छदार ना. गच्छदार
गजब वि. अनहेर; वि. कमाल
गजबार ना. ढोकनाठी
गजराजकी ना. जसराज
गजल ना. गजल
गज्याङगुजुङ पार्नु क्रि. गिदिया--
गठन ना. गठन
गठियावात ना. गेंठिया
गडबड गर्नु क्रि. गरबरा--; क्रि. छोलमोला--
गडबडी ना. गरबरी
गड्‍याङगुडुङ्‍ अनु. गुरगुर; अनु. गुरहरहर
गढ ना. गढ
गढी ना. गढ़ी
गणतन्त्र ना. गनतन्तर
गणेश ना. गनेस सिरी गनेस
गणेश चतुर्दशी ना. चौठिचान
गणेश चौथी ना. चौठी; ना. चौरचन
गण्डकी ना. गन्डकी काली गन्‍डकी
गति ना. गती दुरुतगती; ना. बेग
गदगद ना. उलकिच; ना. पुलकित
गदा ना. गदा
गद्दा ना. गदी
गद्दार ना. गद्वार
गधा ना. गदहा; ना. गधहा
गनगुवारी ना. गनगोवाइर
गन्जागोल हुनु क्रि. टनटनउर--
गन्जी ना. गन्जी
गन्ती ना. गन्‍ती; ना. गिन्ती
गन्ध ना. खेकसाइन; ना. गन्‌हं
गन्ध नभएको वि. निरगन्हा
गन्‍नु क्रि. गन--
गन्हाउनु क्रि. गन्हा--
गन्हाउने वि. गन्‍दगी
गन्हाएको वि. महक
गफ ना. गप
गफगाफ ना. गफसफ
गफसफ ना. गफसफ
गफाडी वि. गपी; वि. गफारी; वि. डपोर; वि. फटफटिया; वि. फदका; वि. बतगाहाँ; वि. बतचिकना; वि. बतबरला; वि. बतबलर; वि. बतवरल
गम ना. गम; ना. लसा
गम्छा ना. गमछा; ना. गमछी; ना. गम्छा
गम्भीर वि. गमभिर; वि. गम्भिर
गम्‍भीर अबस्‍था क्रि.वि. लोटपोट
गरम वि. तबल
गराउनु क्रि. करा--
गरिने विवाह ना. तरघुसका बिहा