नेपाली - थारू शब्दकोशअण्डा ना. डिम्मा
अति वि. महा; वि. हद
अति प्रिय ना. दिल
अति सुन्दर वि. महा छनगर
अतिथि ना. मेहमान
अतिरिक्त वि. अलावाँ
अत्तालिएको वि. औकताहा
अत्तोपत्तो नभएको ना. लापता
अत्यधिक ना. परचन्‍ड
अत्याचार ना. अतियाचार
अथवा संयो. अथबा; संयो. आर; संयो. ; क्रि.वि. ओरे; संयो. यानेकी
अथाह वि. अगमअपार; वि. अजाद; वि. अपार
अदल बदल क्रि.वि. फेरबदल; क्रि.वि. फेरापाच
अदलबदल ना. अदलाबदला
अदालत ना. अदालत; ना. कचहरी कोट कचहरी
अदालती सूचना ना. समन
अदुवा ना. अदुवा; ना. आदी
अदुवा सुकाएको ना. सुइठ
अदृश्य वि. अदिरिसय
अद्भुत ना. अजगुत; वि. अदभुत
अधकल्चो वि. अधकचुवा; वि. अधपकवा; वि. अपाक; वि. डमहा
अधपक्‍का वि. डमहा
अधबेसर वि. अधबुधिया
अधबैँसे वि. अधबैंस
अधर्मी वि. अधरमी; वि. बदचलन; वि. बेधरमी
अधिक वि. दुमन; वि. बहुत थोर बहुत; वि. बेसी
अधिकार ना. अधिकार; ना. अन्‍स; ना. हक
अधिकारवादी वि. अधिकारवादी
अधिकारी ना. अधिकारी
अधिकृत ना. अधिकिरित
अधिन ना. अधिन; ना. कर; ना. करिनमे; ना. बस; ना. वस
अधिराज्य ना. अधिराज
अधिवक्ता ना. अधिबक्‍ता
अधीन ना. बस
अधुरो वि. अधुरे; वि. अधुरो
अधुरो काम ना. खियाल ठटा; ना. खेलुवा; ना. भाङ्ठ
अधैर्य वि. अधिर; वि. अधैरियवान; वि. सबुर; वि. हाहुत
अध्यक्ष ना. अधस
अध्ययन ना. अध्‍यन
अध्याय ना. अध्‌याय
अनकन ना. हिचकिच
अनकनाउनु क्रि. अनकन--
अनकन्टार ना. अनकनटार; वि. अनभुवार; ना. गुलजार
अनगिन्ती वि. अनगिन्ती
अनजान ना. भुचुङ
अनपढ वि. अनपढ / अनपरह
अनभिज्ञ वि. अनभिग
अनमोल वि. पैनचक
अनसन ना. अनसन; ना. सोग्‍याके
अनाथ वि. अनाथ