नेपाली - थारू शब्दकोशअङ्गप्रत्यङ्ग ना. गतरगतर
अङ्‍गभङ्‍ग ना. अङभङ
अङ्गालो ना. पजौठ; ना. पाँज
अङ्गालोमा ना. भैरपाज
अङ्‍गुर ना. अङगुर
अङ्गुरको झुप्पा ना. झोका
अचम्म ना. अचम; ना. अतरज
अचल वि. अचल; वि. अटल
अचानक क्रि.वि. अकचुखै; क्रि.वि. अकस्मात; क्रि.वि. अनचक्‍ते; क्रि.वि. अपरझट
अचानो ना. अगरठ; ना. गेरही; ना. ठेहा
अचार ना. अचार; ना. चटनी
अचेत वि. अचेत; ना. लेरम-झेरम
अछुत ना. अछुत
अछुतो वि. छुतका
अछेता वि. अछत
अजमाइस ना. परयास
अजिङ्गर ना. अजेगर
अज्ञात वि. अग्यात
अज्ञान वि. बेबुझ
अज्ञानी वि. अग्‍यान; ना. अबोध; वि. बेबुझ
अझ ना. आँड़
अझै सर्व. और
अञ्चल ना. अन्‍चल
अञ्जुली ना. पसर
अटेर वि. यैठलाहा
अटेरी वि. अइठलाहा; वि. अगड़ाही; वि. अगतिया; वि. अगरल; वि. अगराही; वि. अटेरी; वि. घताह; वि. ढिंठ; वि. थेथर; वि. हेमतिया; वि. हेलुवा
अटेरी गर्नु क्रि. अगर--
अटेरीपन ना. अगरयाके; ना. ढिंठाइ
अट्ठाइस सङ्. अठाइस
अट्नु क्रि. अट--; क्रि. आँट--
अठार सङ्. अठार
अठासी वि. अठासी
अठोट ना. अठोट; ना. परतिग्या
अडकाउने ना. थेगनाह
अडचन ना. अरचन; ना. दखल
अडाउनु क्रि. अड़--
अडान ना. अड़ान
अडिएर ना. ओङठी
अडिग वि. अड़िग
अडेस ना. ओङठी
अडेस लाग्नु क्रि. ओङठ--
अडेसो ना. सोङगर
अड्कल ना. अन्दाज
अड्काइ-अड्काइ बोल्ने वि. भकलोल
अड्किनु क्रि. अँटक--; क्रि. अड़क--; क्रि. गरालाग--; क्रि. लसक--
अड्चन ना. अबरोध
अड्डा ना. अड्‍डा; ना. कचहरी कोट कचहरी
अड्डा-अदालत ना. कोट कचहरी ( कचहरी)
अड्डी ना. जवरजाइठ
अण्डकोष ना. अरकोसा; ना. आँड