थारू - नेपाली शब्दकोशअधस (२ ३ ४) / अधछ () ना. अध्यक्ष (sem. dom. 4.5.1 - अधिकारमा मान्‍छे, 4.2.1.8.3 - संस्‍थासँग आवद्ध हुनु, 6.6 - पेशाहरू, 6.8.1.1 - प्रभुत्‍व जमाउनु)
अधसिखा (१ ३ ४) / अधसिखुवा ( ) वि. आधा सिकेको (sem. dom. 3.2.2 - सिक्‍नु)
अधसेरी (१ २ ३) / असेरी () ना. आधा सेर (sem. dom. 8.2.9 - तौल)
अधहन (१ ३) / अधन () / अदहन ( ) ना. भात पकाउँदा चामल हाल्नु अगाडि उम्‍लेको पानी (sem. dom. 5.2.1 - खाना तयारी, 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू)
अधहामनसे (२ ३) / अधामनेसे () / अनमने () क्रि.वि. मन नलागिकन (sem. dom. 6.1.2.4 - कमजोर हिसाबले काम गर्नु)
अधा-अधा (१ २ ३ ४) ना. आधा-आधा (sem. dom. 9.4.4.5 - अनिश्‍चित)
अधाखेल (१ २ ३ ४) ना. आधा खेल (sem. dom. 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१))
अधार (१ २ ३ ४) ना. आधार (sem. dom. 9.6.2.4 - आधार, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु)
अधारभुत (१ २ ३ ४) वि. आधारभूत (sem. dom. 8.3.7.5.1 - आधारभूत)
अधारविना (१ २ ३) / बेअधार () वि. बिना आधारको (sem. dom. 9.6.2.5.2 - बिनाकारण)
अधिकार (१ २ ३ ४) ना. अधिकार (sem. dom. 4.7.9.3 - योग्‍य हुनु, 4.6.6 - सरकारका कार्यहरू, 4.6 - सरकार, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु, 7.4.4 - बितरण गर्नु, 4.5 - अधिकार, 4.5.4 - अधिकारलाई सुम्‍पनु, 4.5.2 - अधिकार हुनु, 4.5.4.6 - अधिकार विरुद्व विद्रोह)
अधिकारवादी (१ २ ३ ४) वि. अधिकारवादी (sem. dom. 4.6.6.3 - प्रतिनिधि)
अधिकारी (१ २ ३ ४) ना. अधिकारी (sem. dom. 4.6.1.2 - सरकारी कार्यालयको, 4.5.1 - अधिकारमा मान्‍छे, 9.7.1.3 - कुल नामहरू)
अधिकिरित (१ २ ३ ४) ना. अधिकृत (sem. dom. 4.7.4.1 - वैधानिक कर्मचारी वर्ग)
अधिन (१ २ ३ ४) ना. अधिन (sem. dom. 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु, 4.8.4.8 - शान्‍ति बनाउनु, 9.6.2 - आश्रित सम्‍बन्‍धहरू, 4.5.4.1 - आज्ञा पालन गर्नु, 4.6.5 - वशमा राख्‍नु)
अधिबक्‍ता (१ २ ३ ४) ना. अधिवक्ता (sem. dom. 4.7 - कानून, 4.7.4.1 - वैधानिक कर्मचारी वर्ग)
अधिया (१ २ ३ ४) ना. आधा भाग (cf: बटिया) (sem. dom. 8.1.1.1.2 - दुई)
अधियार (१ २ ३ ४) ना. अधियाँ गर्ने व्यक्ति (sem. dom. 8.1.1.1.2 - दुई)
अधिर (१ २) / निसोखिया ( ) वि. अधैर्य; धैर्य नभएको (sem. dom. 3.4.2.1.6 - अशान्त हुनु)
अधिराज (१ २ ३ ४) ना. अधिराज्य (sem. dom. 4.6.7.1 - राज्‍य)
अधिविरक गरन्थी (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) ना. ग्रन्थि (sem. dom. 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू)
अधुरे (२ ३ ४) / अधुरा ( ) वि. अधुरो (sem. dom. 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु, 6.1.3.3 - असफल)
अधुरो (नेपाली आगन्तुक शब्द) वि. अपूर्ण; अपूरो; अधुरो (sem. dom. 8.3.7.3 - पूर्ण)
अधैरियवान () / अधैरवान () / निसोखिया () / अधिरजु () / अनधिरजु () वि. अधैर्य; धैर्य नभएको (sem. dom. 4.3.1.5.1 - अधिर, धैर्य नभएको)
अधौक () / अधा () / अधे ( ) वि. आधा भएको (sem. dom. 3.2.3 - जान्नु, 6.9.5 - अर्थशास्‍त्र)