थारू - नेपाली शब्दकोशअदनी (२ ४) / अनडीधान () ना. सानो कुरा
अदभुत (१ २ ३ ४) वि. अद्भुत; अनौठो (syn: अलठुवा; अन्‍ठैया; अनौखा; अजिब) (sem. dom. 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू)
अदमोरिया (१ २) / अधमोरु () / अधमरु () वि. आधी मरेको
अदलाबदला (१ २ ३ ४) / अदलबदल () ना. साटासाट; सट्टापट्टा; हेरफेर; अदलबदल (syn: बदलाबदली) (sem. dom. 4.8.2.5 - बद्‌ला लिनु, 6.8.4.9 - विनिमय, व्यापार, 8.4.5.1.6 - विकल्‍प, 7.1 - चाल, भाव, 7.5.6 - बदली, प्रतिस्‍थापन, 9.6.1.5.2 - सट्‌टामा, 4.7.9.4 - भेद, अन्‍याय हुनु)
अदलेसुब () / अधमुया () वि. आधी मरेको; उठबस गर्न नसक्ने
अदालत (१ २ ३ ४) ना. अदालत (sem. dom. 4.7.4 - कानूनको अदालत, 4.6.1.2 - सरकारी कार्यालयको)
अदिरिसय (२ ३) / अलोपित ( ) वि. अदृश्य
अदुवा (नेपाली आगन्तुक शब्द) / आदि ( ) ना. अदुवा; आदि (sem. dom. 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री, 5.2.1.2.2 - ओखल र ढिकीमा पिस्‍नु, 9.6.1.1 - र, पनि)
अदौरी (१ २ ३ ४) ना. मस्यौरा (sem. dom. 5.2.1 - खाना तयारी)
अधक--/ अदक-- ( ) / दहक-- ( ) क्रि. मनमा डर पस्‍नु (sem. dom. 3.4.2.2.2 - लाज मान्नु)
अधकचुवा (१ २ ४) / कटमेरो () / चौराहे () वि. अधकल्चो (cf: कचराहे) (sem. dom. 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु, 9.4.2.2 - नसक्‍नु)
अधकि () / अधपेटा () / निसोखिया () / अधिक () वि. असन्तोषी
अधजल (१ ४) / अदहे ( ) वि. आधा पानी
अधनास (१ २) / अधनस ( ) / अधिनास ( ) ना. खेर फालेको काम; खेर फाल्ने (sem. dom. 6.1.4 - कार्य सन्‍तुष्‍टि, 6 - काम र पेशा)
अधनिनिया (१ २ ३ ४) ना. आधा निदाएको स्थिति (sem. dom. 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु)
अधपकवा (१ २ ३) / अधपक्‍कु () वि. अधकल्चो (sem. dom. 4.3.1.3.1 - अपरिपक्‍व)
अधबुधिया (१ २ ३ ४) वि. अधबेस्रो; अपूरो बुद्धि भएको (sem. dom. 3.2.6.1 - बिर्सनु)
अधबेरिया (१ २ ४) वि. आधि दिनसम्म (syn: उखराहा; cf: एकबेरिया)
अधबैंस (१ २ ३ ४) वि. अधबैँसे (sem. dom. 2.6.4.2 - बालक, 8.4.5.2 - अगाडि)
अधबोलिया (१ २ ३ ४) वि. आधा बोल्ने; आधी बोल्ने; सानो बच्‍चाद्वारा तोते बोलिने सम्बोधन गरिएको आवाज; (sem. dom. 3.5.1.1.4 - थोरै बोल्‍नु, 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
अधमसुवा (१ २ ३) / अधमास () वि. महिना नपुगेको (sem. dom. 2.6.3.6 - असाधारण जन्‍म)
अधमोरिया (१ २) / अधमरु ( ) वि. आधापिल्चो; आधि मरेको र आधा जिउँदो; शारीरिक कमजोर (sem. dom. 1.4.1 - मृत चीजहरू, 2.6.6.1 - मार्नु, 8.4.5.2 - अगाडि)
अधरमी (१ २ ३ ४) वि. अधर्मी (sem. dom. 4.9.9 - अधार्मिक)
अधरेके () वि. धेरै (syn: बरि-; बर-; खुब; अढेढ; अपारदरसी; syn: बेसी; कन्‍हिकोने; बहुत; पोगरे; बढी; काफी; सेथर; अढेढ; खुब; ढेरी; बड; बढ्ता; बरा; बर-; बरि-)
अधलाह (१ २ ३ ४) वि. नराम्रो (sem. dom. 6.1.4 - कार्य सन्‍तुष्‍टि)