थारू - नेपाली शब्दकोशअङेठी (१ २ ३ ४) / एठिके () ना. शरीरको तन्काइ (sem. dom. 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 2.2 - शरीरको कार्यहरू)
अङैठी (१ २ ३ ४) ना. शरीरलाई मर्काउने काम (sem. dom. 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु, 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु)
अङोछा (१ २ ३ ४) ना. विवाहमा ओढ्ने पातलो गम्छा (sem. dom. 4.9.8 - धार्मिक वस्तु)
अङोठ () ना. अनुहार मिल्नु (syn: जँउया)
अचम (१ २) / केना न केना () / अचम्‍हु () ना. अचम्म (syn: छक्‍क; दङ; अकमक्‍क; जिल्‍ल; अजगुत; अतरज; अनहेर; छकित) (sem. dom. 3.4.1.3 - अचम्‍म, 3.2.4.3 - रहस्‍यात्मक)
अचरज-- (१ ३ ४) क्रि. छक्‍क पर्नु (syn: छकपर--; छकछका--)
अंचरा (२ ३) / पाड़ () / फाड़ा () ना. आँचल; पछ्यौरा; साडीको पछाडि पट्टिको भाग (syn: आँचर) (sem. dom. 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु, 5.3.6 - लुगाको भागहरू, 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा, 6.6.1.1 - लुगा)
अंचरा-खरकी () / अचरा () / अँचरा-खोंरकी ( ) ना. घरमा लगाउने कपडा (sem. dom. 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा) ना. मोरङको थारू महिलाहरूले लगाउने लुगा
अचल (१ २ ३ ४) वि. अचल (sem. dom. 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु, 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर)
अचार (१ २ ३ ४) ना. अचार (cf: कसौनी) (sem. dom. 5.2 - खाना, 5.2.3 - खानाको प्रकार, 5.2.3.4 - तयारी खाना)
अचारविचार (१ २ ३ ४) ना. आचार-विचार (sem. dom. 4.7.9 - न्‍याय)
अचेत (१ २ ३ ४) वि. अचेत; बेहोस (sem. dom. 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4 - भावना, 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु)
अच्छा (१ ३) / निमन () / चिकन ( ) वि. असल (sem. dom. 4.3.4 - असल गर्नु)
अच्छा सकले () ना. प्रणाम; नमस्कार (cf: गोरलगी) (sem. dom. 4.5.6.1 - उच्‍च अवस्‍था)
अछत (१ २ ३ ४) वि. अछेता (sem. dom. 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा)
अछार (१ २) / झिसिर झिसिर () ना. पानी पर्ने तरिका
अछुत (१ २ ३ ४) ना. अछुत; पानी नचल्ने (sem. dom. 4.7.7.5 - निष्‍कासन, निर्वासन, 4.7.9.4 - भेद, अन्‍याय हुनु)
अछेनी () / असाइनबस () / असैनियाबस () ना. बोजोहज
अजगुत (२ ४) ना. आश्चर्य; अद्भुत (syn: छक्‍क; दङ; अकमक्‍क; जिल्‍ल; अतरज; अनहेर; अचम; छकित)
अजमा-- (१ २ ३ ४) क्रि. आँट गर्नु (syn: आँटकर--) (sem. dom. 2.3.1.3 - जाँच्‍नु)
अजर (१ २ ३ ४) वि. अमर (sem. dom. 8.4.2.3 - सधैँ)
अजा (१ २ ३) / बाबा () ना. हजुरबा; हजुरबुवा; बुवा वा आमाको मामा (syn: बाबा; बबा; दादा; नना; दादो) (sem. dom. 5.2.2.3 - भोज, 9.7.1.6 - बोलाउने नाम)
अजाद () / अजादी () धनाढय (syn: धनिक; धनिकमनिक) (sem. dom. 7.2.6.4 - मुक्त गर्नु, 6.9.5 - अर्थशास्‍त्र) वि. अथाह
अजिब (१ २ ३) / अनुठा () वि. अनौठो (syn: अलठुवा; अन्‍ठैया; अनौखा; अदभुत) (sem. dom. 8.3.5.3.3 - अद्वितीय वस्‍तु)
अजेगर (१ २) / अजगर () / अजिंगर () ना. अजिङ्गर; सर्प (sem. dom. 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु, 1.6.1.3.1 - सर्प) चोटपटक लाग्दा पनि पर्वाह नगर्ने