थारू - नेपाली शब्दकोशअसेक (३ ४) ना. अपर्याप्त ठाउँ
असेंर () / भिसिन्‍ड () / सुतहा ( ) वि. कुम्भकर्ण जस्तो (sem. dom. 4.3.2.3 - घमण्‍ड)
अस्कैत () / आस्कत ( ) / अस्कतियाह ( ) / आस्कती () / बेजङरिया () वि. अल्छी (syn: अल्छी; गरु; अलसियाह; कोरहियाठ; कोरहियाठ; कोइढ़; अलसुथहा; अल्छाहा) (sem. dom. 2.4.4 - थाकेको)
अस्टुडियो
अस्तर (१ २ ३ ४) ना. भित्री भागमा प्रयोग गरिने कपडा (syn: हतियार) (sem. dom. 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु)
अस्‌थापित (१ २ ३ ४) वि. स्थापित (sem. dom. 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का)
अस्थिर (१ २ ३ ४) वि. अस्थिर; असन्तुलन गर्ने (syn: थिर; स्थिर; चुपचाप; निसचिन्त; मौन; सान्त; सुनसान) (sem. dom. 3.3.1.6 - संकल्‍प, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 4.3.6.1 - संयमको कमी, 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर)
अस्‍थी (१ २) / अस्‍तु () / अस्थु () ना. अस्थि; मान्छे जलाएर बाँकी रहेको सानो हाड (sem. dom. 2.6.6.2 - मुर्दा)
अस्‍नायु (नेपाली आगन्तुक शब्द) ना. स्‍नायु (sem. dom. 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू)
अस्पताल (१ २ ३ ४) ना. अस्पताल (sem. dom. 2.5.7.4 - अस्‍पताल, 6.5.1 - भवन)
अस्पस्ट (१ २ ३ ४) वि. अस्पष्ट (syn: स्पस्ट) (sem. dom. 3.5.1.1.8 - साधरण हिसाबले बोल्‍नु, 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का)
अस्लान (१ २ ३ ४) ना. स्‍नान; नुहाउने कार्य (sem. dom. 5 - दैनिक जीवन, 5.6.2 - नुहाउनु)
अस्‍विकार (नेपाली आगन्तुक शब्द) ना. अस्विकार (sem. dom. 4.7.8.2 - प्रतिज्ञा-पत्र तोड्‌नु)
अस्विकारकर-- (१ २ ३ ४) क्रि. अस्विकार गर्नु; नामन्जुर हुनु (sem. dom. 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु)
अस्‍सी (२ ३ ४) / असी () सङ्. असी (८०) (sem. dom. 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू)
अंह (१ २ ३) / अहं () वि.वो. होइन; नाई (syn: नै) (sem. dom. 9.4.6.1 - निषेध (हैन, छैन))
अहङकारी (१ २ ३ ४) वि. हङ्‍कारी; घमण्डी (sem. dom. 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु)
अहाँ (१ २ ३) / तुँ () सर्व. तपाइँ; आदर गरेको अवस्था (sem. dom. 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु)
अहा! (१ २ ३ ४) वि.वो. आहा!; राम्रो हुनुको अवस्था आश्‍चर्य जनाउने शब्द (syn: उँहु; syn: जाँ!; गौबाँ!; ओह!; आरेबा!) (sem. dom. 9.2.9.3 - व्युत्पादक प्रत्ययहरू, 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल)
अहिठना () / एजिगे () / इहबे ( ) ना. ठाउँको अवस्था (sem. dom. 9.5.1.5 - अनुचरको अवस्‍थाहरू)
अहिने-अहिने () / ऐसने-ऐसने ( ) / एहने-एहने ( ) क्रि.वि. यस्ता-यस्तै (sem. dom. 9.5.2 - अर्थगतरूपले उस्तै घटनाहरू)
अही (१ २ ३) / आही () / अपनही () / हिनकर () सर्व. तपाइँ; आदर्शवादी शब्द (sem. dom. 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 9.5.3.1 - (कर्मको) फाइदा)
अंह् (२ ४) ना. पिडाको आवाज (syn: ; अइया!) (sem. dom. 2.5.6.1 - पीडा)