Nepali - Tharu Dictionaryवि.वो.
एउटा को. एकटा एक-एकटा; ना. एकेटा; सङ्. एगो
एउटै वि. एके; वि. एकेगो; ना. एकेटा
एउटै नभएको वि. साफे
एउटै परिवारको वि. सगोल
एक सङ्. एक; ना. एकता
एक खुट्टे वि. एकटङा
एक मन ना. मन्‍हा
एक सय ना. नमरी; सङ्. लमरी
एक सुरले क्रि.वि. घसरघसर
एकचोटि ना. एकबेर
एकछिन ना. एकछन
एकता ना. एकता
एकदम क्रि.वि. एकदम
एकदम ठिकठाक क्रि.वि. तैयार
एकदम ठीकठाक क्रि.वि. तमतयार
एकदम मसिनो वि. घनसी
एकदम मोटो वि. धमधुसड़ा
एकदम राम्रो वि. बन्हिया
एकदमकै मोटो वि. दुलदुल मोट ( मोटा)
एकनास वि. एकटक
एकनासको वि. बराबर
एकपट्टि ना. एक काता
एकमत वि. एकमन
एकमुस्ट क्रि.वि. कठे; वि. समदरके
एकल क्रि.वि. एकल
एकलकाँटे वि. एकबगाहा
एकलास ना. तफोत
एकलै वि. अकसरुवा
एकलौटी वि. एकलौटी
एकाइ ना. इकाइ; ना. एकाइ
एकाग्रता ना. एकागरता
एकाङ्‍की वि. एकाङकी
एकादशी ना. एकादसी
एकान्त वि. फुटल; वि. फुटिया; वि. सुनसान
एकापट्टी ना. एकपखा
एकीकरण ना. एकिकरन
एकै वि. एके; वि. एकेगो
एकै ठाउँ ना. जरे
एकै ठाउँमा ना. जरमे
एकैसाथ क्रि.वि. एकेसाथ
एकोहरो वि. कटसुरहा
एकोहोरो वि. एकटक; क्रि.वि. एकधुन; वि. एकसुर; वि. एकहोर; क्रि.वि. घोड़ड़्यके; क्रि.वि. भकर-भकर; वि. सुरगर सुरगर सोर; वि. सुरसुर; वि. होरो
एक्‍काइस सङ्. एकैस
एक्‍कासि क्रि.वि. अनचक्‍ते
एक्ला-एक्लै ना. असगर-दोसगर
एक्लै वि. अकेले; वि. असगर; क्रि.वि. एकल
एक्लै-एक्लै वि. अकेले-अकेले
एक्लो वि. असगर; वि. असगरुवा
एघार सङ्. एगार
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >